Categories
General Serveis

PODES I TALA CONTROLADA

poda de sanejament, ornamental, de seguretat, de producció. Si es dessitja incloem neteja, transport i eliminació de les restes vegetals generades al lloc habilitat per a aquest fi.

Especialistes en arboricultura desenvolupen les tasques de tala controlada i podes d’alçada.