Categories
General Serveis

PODES I TALA CONTROLADA

poda de sanejament, ornamental, de seguretat, de producció. Si es dessitja incloem neteja, transport i eliminació de les restes vegetals generades al lloc habilitat per a aquest fi.

Especialistes en arboricultura desenvolupen les tasques de tala controlada i podes d’alçada.

Categories
General Serveis

MANTENIMENTS

Treballs de segar, regar, retallar arbustives i tot allò que el teu jardí necesita.

Categories
General Serveis

GESPA ARTIFICIAL

Gespes artificials de gran qualitat amb sistema de memòria adaptades a les teves necessitats.

Categories
General Serveis

DESBROSSAMENTS I NETEGES

Disposem de la maquinària necessària per portar a terme el desbrossament i neteja de qualsevol espai o terreny